Zpráva

Zpráva

Zpráva pro pracovníky Bioenergetického centra Roštín - žádost o informace, hlášení poruchy nebo závady v dodávce tepla, požadavek na servis, výměnu součástí, čistění výměníku, atd.